ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 8 - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Θα προσφερθούν δυο σεμινάρια στην αγγλική γλώσσα στην Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων, το ένα θα είναι δωρεάν και θα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι όσοι εγγραφούν στο συνέδριο και το δεύτερο θα έχει ένα μικρό κόστος 20 € για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων με προτίμηση σε αυτούς που έχουν εγγραφεί στο συνέδριο.

workshop program