ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 8 - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Θεματολογία

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Στόχος: Ο στόχος του συνεδρίου είναι η κάλυψη μιας ευρείας επιλογής θεμάτων στο ευρύτερο πεδίο της διοίκησης και οικονομίας που συμβάλουν στην ικανοποίηση και την ευτυχία του Ατόμου.

Θεματικές Περιοχές: Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 • Διεθνοποίηση / Παγκοσμιοποίηση θεσμών
 • Θέματα διεθνούς λογιστικής και φορολογίας
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Παγκοσμιοποιημένη ανάπτυξη και διάχυση της τεχνολογίας
 • Διοίκηση ολικής ποιότητας
 • Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
 • Ολοκληρωμένες στρατηγικές για συνεργασία
 • Διοίκηση λειτουργιών
 • Ανοιχτά Συστήματα
 • Συμμετοχική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διαχείριση Έργων
 • Στρατηγικές Εκπαίδευση
 • Συμφωνίες συνεργασίας, κοινές επιχειρήσεις
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Στρατηγικές συμμαχίες, συνεργασίες και δίκτυα
 • Διοίκηση της Γνώσης
 • Οικονομική Ολοκλήρωση στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Διαπολιτισμικό Management
 • Επιχειρηματικό δίκαιο και ευρεσιτεχνίες
 • Επιχειρηματική Ηθική
 • Μελέτες περιπτώσεων κοινωνικών κυττάρων ευτυχίας
 • Κάθε άλλο θέμα διοικητικο-οικονομικό θέμα που συμβάλει στην προσπάθεια βελτίωσης της ζωής του ατόμου