ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 8 - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Εγγραφή

Η εγγραφή θα γίνει επιτόπου στο συνέδριο.
Η εγγραφή είναι 50 ΕΥΡΩ για τους συνέδρους και 20 ευρώ για τους σπουδαστές και τους συνοδούς, Εγγράφεται τουλάχιστον ένας συγγραφέας ανά εργασία. Περιλαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης, τα μεσημεριανά πρόχειρα γεύματα, τους καφέδες, το υλικό των συνεδρίων, ένα αντίγραφο του CD με ISBN# και την δυνατότητα παρακολούθησης τυχόν προσφερόμενων σεμιναρίων.
Η παρακολούθηση των ομιλιών είναι ανοιχτή σε όλους όσους δεν επιθυμούν τα οφέλη της εγγραφής.