ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 8 - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Εργασίες

Hμερομηνία υποβολής εργασιών: 30 Απριλίου 2013

ΕΣΔΟ Word Template

Οι εργασίες αξιολογούνται τυφλά από δυο κριτές

Oι καλύτερες εργασίες θα δημοσιευτούν στο JEL listed διεθνές περιοδικό PRIME (PRactical Issues In Management & Economics)